Wsparcie ze środków Subwencji Finansowej udzielonej przez PFR S.A.
Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19